Prof Dr Serge Rozenberg

Diensthoofd gynaecologie en verloskunde CHU St Pierre te Brussel, Secretaris-Generaal van de European Menopause Society, Board Member van de Belgian Bone Club

 

Go back