Event beschrijving

GRATIS INSCHRIJVING

Acute virale luchtweginfecties doeltreffend behandelen, blijft een uitdaging voor het medisch korps. Wat op het eerste zicht een
eenvoudige oefening lijkt, blijkt in feite een complexe taak te zijn. Vaak lijken de symptomen van viraal geïnduceerde luchtweginfecties op die van een bacteriële pneumonie. Eén van de doelstellingen van deze lezing is om het belang van een differentiële diagnose aan te tonen om aldus een doeltreffende behandeling van acute virale luchtweginfecties aan te kunnen bieden. Een correcte behandeling is essentieel teneinde een verkeerd gebruik van antibiotica te vermijden, in het kader van bacteriële resistentie, wat vandaag de dag steeds relevanter wordt voor de volksgezondheid.

Dit symposium biedt een forum om enerzijds het belang van het correct diagnosticeren van luchtweginfecties te bespreken, maar anderzijds ook het belang van de gepaste behandelingsopties, met name voor kinderen.

De meest recente klinische bevindingen zullen aan bod komen, alsook de belangrijkste aspecten van het huidige onderzoek naar luchtweginfecties en de behandeling ervan.

Prof. Kamin zal een overzicht geven van de klinische studies over de doeltreffendheid en de veiligheid van het speciaal extract van de Pelargonium sidoides wortel EPs® 7630 in de behandeling van acute virale luchtweginfecties. Hij zal eveneens zijn eigen klinische ervaringen delen bij de behandeling van deze infecties.

Dit symposium heeft de bedoeling om u van nut te zijn in de dagelijkse praktijk door overtuigende klinische bewijzen aan te brengen van een
therapeutische benadering die nog steeds aan belang wint.

Het symposium zal in het Engels gegeven worden.