Gratis inschrijving

 

Hypertensie en diabetes zijn twee belangrijke risicofactoren van het metabool syndroom.  Gedurende deze avond zullen Dr Ben Corteville & Prof. Katrien Benhalima onze kennis over de behandeling van deze twee pathologieën overlopen. Hij zal daarbij de nadruk leggen op het belang van een goede farmaceutische opvolging om een betere waarneming te kunnen bekomen.

 

Sprekers:

Dr. Ben Corteville, Cardioloog, Az Jan Palfijn

Prof. Katrien Benhalima, Endocrinoloog, UZ Leuven