Gratis inschrijving

 

Hypertensie is een belangrijke risicofactor van het metabool syndroom.  Gedurende deze avond zal Dr Ben Corteville  onze kennis over de behandeling van deze twee pathologieën overlopen. Hij zal daarbij de nadruk leggen op het belang van een goede farmaceutische opvolging om een betere waarneming te kunnen bekomen.

 

Spreker:

Dr. Ben Corteville, Cardioloog, Az Jan Palfijn