Gratis inschrijving

 

RAADGEVINGEN IN DE APOTHEEK: GASTRO-OESOFAGEALE REFLUX EN MAAGZUUR
Gastro-oesofageale reflux is vaak een onschuldig aandoening, maar die wel aanleiding geeft tot veel vragen aan de toonbank. De apotheker heeft een belangrijke rol in de screening,
de raadgevingen en de behandeling van de patiënt die lijdt aan brandend maagzuur of
aan gastro-oesofageale reflux.

DE ROL VAN HET MICROBIOOM BIJ MISSELIJKHEID, ZURE REFLUX EN MAAGPIJN
Tijdens deze presentatie wordt dieper ingegaan op typische maagklachten zoals misselijkheid, zure reflux en maagpijn. De meest recente wetenschappelijke inzichten in het ontstaan van deze aandoeningen en de onderliggende werkingsmechanismen worden toegelicht.
Er wordt aandacht besteed aan de invloed van frequent gebruikte geneesmiddelen  (bivoorbeeld PPIs) op de gastro-intestinale flora.
Ten slotte wordt besproken welke rol de apotheker kan spelen voor deze patiëntengroep.

Sprekers:

Prof. Dr. Apr. Lies Leemans, Gastdocent Farmacotherapie & communicatie VUB

Dr. ir. Wannes Thys, Wetenschappelijk directeur, MY RESEARCH, Universitaire Campus Hasselt