Event beschrijving

GRATIS INSCHRIJVEN

De belastinghervorming die begin 2018 van kracht wordt, zal verschillende financiële gevolgen hebben. Wat deze veranderingen juist zullen inhouden, zal u nader geduid worden door experten en dit aan de hand van concrete voorbeelden uit uw domein.

Volgende thema’s komen aan bod:
• Welke Impact heeft de hervorming van de vennootschapsbelasting op uw apotheek? Concrete inzichten in de nieuwe tarieven van de vennootschapsbelasting, kapitaalvermindering, notionele intrestaftrek, verhoogd belang voorafbetalingen, …
• Beleggen is het nieuwe sparen. Treetop Asset Management, een Belgisch beursvennootschap, geeft u haar visie op de beursactualiteit en de opportuniteiten voor uw portefeuille.

Sprekers
EY & TreeTop Asset Management